ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2562 / 23:44:03  
สธ.ลำปาง รวมพลังเครือข่ายแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ลดปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่า รณรงค์สร้างจิตสำนึก "หยุดเผา"
สธ.ลำปาง รวมพลังเครือข่ายแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ลดปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่า รณรงค์สร้างจิตสำนึก "หยุดเผา"
สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ เดินหน้าแผนยุทธการเชิงรุกแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแผนมาตรการเร่งด่วน "ลำปางโมเดล" ร่วมสานพลังเครือข่ายทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกกระแส สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนคนในพื้นที่ ให้ลด ละ เลิก "หยุดการเผา" เพื่อรักษาธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ โดยได้มีการนัดรวมพลสมาชิกจิตอาสาของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ ประชาชนอาสาสมัครกลุ่ม อสม.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ตลอดจนนิสิตกลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครลำปาง รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมรณรงค์แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าพร้อมกัน ที่บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำพลสมาชิกจิตอาสาของแต่ละหน่วยงาน รวมพลังร่วมกันออกมาเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางถนนสายต่างๆ รอบตัวเมืองลำปาง ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา พร้อมแนะนำถึงวิธีการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง รวมถึงทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากหมอกควันไฟป่า และให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงภาวะวิกฤตด้วย โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการรณรงค์ในเชิงรุกสร้างจิตสำนึก ปลุกกระแสแรงกระตุ้นให้ประชาชนในทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง ได้เกิดความตระหนักเห็นถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหมอกควันไฟป่า เพื่อจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการที่จะลด ละ เลิก ทั้งการจุดไฟเผาป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้เข้ามาเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมของภาครัฐ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีระบบอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างยั่งยืน
โอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น บรรเทาวิกฤตจากหมอกควันไฟป่าที่กำลังรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทางเทศบาลนครลำปาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ได้นำทีมรถดับเพลิงของหน่วยงาน ออกมาร่วมปฏิบัติการทำสเปรย์น้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปในอากาศเพื่อเพิ่มความชุมชื้นลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพอากาศในระดับชั้นที่ผู้คนอยู่อาศัยมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตามสำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั่วพื้นที่ ขณะนี้ทางจังหวัดลำปางได้มีการประกาศใช้มาตรการเข้มงวด สั่งทุกพื้นที่งดมิให้มีการเผาอย่างเด็ดขาด พร้อมได้จัดวางกำลังชุดสายตรวจออกลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยตามเส้นทางเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ป่ากลุ่มเสี่ยงที่เกิดไฟไหม้ป่าทุกแห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบจุดไฟเผาป่าเกิดขึ้นซ้ำอีก
ส่วนสถานการณ์ไฟไหม้ป่าดอยพระบาท ปัจจุบันพบว่ายังคงมีการเกิดไฟลุกไหม้ในเขตพื้นที่ป่าต่อเนื่อง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้จัดกำลังสนับสนุนเร่งเข้าไปทำแนวกันไฟอยู่ในขณะนี้ โดยเพื่อจะทำการป้องกันแนวเขตป่าที่ยังไม่ได้เกิดไฟป่าไว้ และจะได้เร่งทำการดับไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็วๆ นี้

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738