ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:21:41  
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2562
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2562
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความอยู่ดีมีสุข

นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานถนนสายวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความอยู่ดีมีสุข นำรายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือนท้องถิ่น โดยส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตมาพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา โดยมีพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ณ ท่าเรือโบราณ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดทุกวันอังคาร เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว โดยภายใจงานมีกิจกรรม การฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง จากกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่ใส การแสดงตีกลองสะบัดชัย การจำหน่ายสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานงานถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดทุกวันอังคาร เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ท่าเรือโบราณบ้านทุ่งกิ่ว

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738