ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กุมภาพันธ์ 2562 / 13:46:34  
เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า
เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า
เชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

วันนี้ (23 ก.พ.62) ที่ลานกิจกรรมเชิงบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ภายในงานมีการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทางรวมกว่า 5,500 เมตร และพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ตำบล รวมไปถึงภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 700 คน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “61 วัน ไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยหมอกควันและไฟป่า” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อเสริมสร้างการปลูกป่าในใจคน และสร้างชุมชนปลอดการเผาเพื่อความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติจนเกิดผลจริง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของหมอกควันและไฟป่า รวมทั้งให้ความร่วมมืองดการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นการป้องกันและช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 293

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738