ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 10:39:22  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดพะเยา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพิ่มความถี่ในการตั้งด่าน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน เจอทำผิด จับ/ปรับขั้นสูงสุด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  2562  จังหวัดพะเยา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพิ่มความถี่ในการตั้งด่าน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน เจอทำผิด จับ/ปรับขั้นสูงสุด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดพะเยา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพิ่มความถี่ในการตั้งด่าน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน เจอทำผิด จับ/ปรับขั้นสูงสุด

การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดพะเยา ในช่วง 7 วันรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ( 11 – 17 เมษายน 2562) จังหวัดพะเยา ร่วมปฏิบัติการแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้ง ฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า นอกจากมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางสังคม มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ และมาตรการภาครัฐ ทางจังหวัดยังได้มีมาตรการเพิ่มเติม โดยให้เพิ่มความถี่ในการตั้งด่านตรวจบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน และจับปรับขั้นสูงสุด นอกจากนี้ให้จัดชุดสายตรวจเปิดสัญญาณไฟวับวาบ ออกตรวจตราเพื่อป้องปรามวันละ 4 ห้วงเวลา พร้อมให้ทางขนส่งจังหวัด ให้ความเข้มข้นมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ การตรวจจับการขับรถเร็วด้วยระบบ GPS และการผลัดเปลี่ยนพนักงานขับรถโดยสารตามระยะทาง/ช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ขอให้ด่านชุมชนต่างๆ ได้มีการควบคุมเฝ้าระวัง กำกับประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่นๆ ขอให้ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ในรูปแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย จัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน 1 ด่านชุมชน พร้อมให้ทางอำเภอจัดให้มีมาตรการ 1 โรงพัก 1 ชุดเคลื่อนที่เร็ว รวมถึง เน้นกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 สปอต 1 สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดการตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ทั้งยังคงมีมาตรการเข้มในการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร โดยยังคงมาตรการตรวจยึดรถ กรณีผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะเมาแล้วขับ และงดเล่นน้ำสงกรานต์บนเส้นทางสัญจร

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738