ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2562 / 14:07:17  
จังหวัดพะเยา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
จังหวัดพะเยา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
จังหวัดพะเยา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยการประดับธงชาติ ธงศาสนา และร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ในห้วงวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 กำหนดให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคง ณ วัดหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด วัดทุกวัด และสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัด จังหวัดพะเยา จึงร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนวัด สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยการประดับธงชาติ ธงศาสนา (ธงธรรมจักร) ตามวัด หน่วยงาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน อาคารบ้านเรือน และร่วมกับบำเพ็ญกิจกรรม อันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2562 หรือตามความเหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 และขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรมและจัดนิทรรศการส่งเสริม ศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738