ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 15:52:35  
จังหวัดพะเยา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2
จังหวัดพะเยา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2
จังหวัดพะเยา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา กาชาดจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจ โดยมีข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการเป็นจำนวนมาก
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และการรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา ซึ่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มาให้บริการรวม 4 ด้าน ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ , หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ , หน่วยตรวจตา และหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่
ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้กำหนดการจัดงานดังกล่าวจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดบ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสาธารณะดงหอ อำเภอดอกคำใต้ และครั้งที่ 4 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738