ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 14:21:59  
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น สร้างอาคารเรียนคุซาโนะเนะ 4 ห้องเรียนแบบต้านแรงแผ่นดินไหว

วันนี้ 12 กรกฏาคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เป็นประธานร่วมพิธีส่งมอบและเปิดป้าย อาคารเรียน คุซาโนะเนะ 4 ห้องเรียนแบบต้านแรงแผ่นดินไหว มีนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และนายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ตลอดจนหน่วยงานจากอำเภอแม่ลาว คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดแสดงของนักเรียนอนุบาลแม่ลาว มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ และมีตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นสนฉัตรมงคลเป็นที่ระลึกจำนวน 12 ต้นบริเวณรอบอาคารและคณะได้เยี่ยมชมอาคารเรียนซึ่งมีอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน มีระบบป้องกันและเตือนภัย นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว กล่าวว่าโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เป็นโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ 5 หมู่บ้าน ในตำบลดงมะดะ และนอกเขตบริการอีก 5 หมู่บ้านรวม 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 136 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส กำพร้าบิดา มารดา และเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนร้อยละ 85 และโรงเรียนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ขนาด 6.3 ริกเตอร์และมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอแม่ลาว กับอำเภอพานได้รับความเสียหาย ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว เสนอของบประมาณผ่านสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน ด้วยเงินจำนวน 7,303,000 บาท ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการ GGP ประจำปี 2017 โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซาโนะเนะ)โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทำการก่อสร้างอาคารเรียน คุซาโนะเนะ แบบโครงสร้างเหล็ก 4 ห้องเรียน ซึ่งสามารถต้านแรงแผ่นดินไหวแบบแรกของประเทศไทยที่ทาง สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการออกแบบภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738