ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 12:01:00  
จังหวัดน่าน เปิดโครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จังหวัดน่าน เปิดโครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระบาทสมเด็จ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จังหวัดน่าน เปิดโครงการ ๑๐๑ อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการจัดขึ้นมี ๒ กิจกรรม คือ การพัฒนาทักษะ ๑๐๑ อาชีพ และการจัดงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อันเป็นที่มาของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรสาธารณกุศลร่วมกันดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการร่วมกิจกรรมตามโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒ โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และจังหวัดน่าน นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังถือเป็นการสืบสานและสนองประราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละ และการกระทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “๑๐๑ อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี ๒๕๖๒

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 249

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738