ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 13:10:52  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดลำพูน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดลำพูน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
สำหรับ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. (พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันยาเสพติดของหมู่บ้านชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงน้อมเกล้าฯ จัดสรรงบประมาณขึ้นร่วมสมทบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยตั้งชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และได้ดำเนินการโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
โอกาสนี้ นางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ยังได้นำมวลชนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน จำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ้านสบสะป๊วด อำเภอแม่ทา กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านก้อทุ่ง อำเภอลี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไร่น้อย อำเภอป่าซาง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน อำเภอทุ่งหัวช้าง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าตุ้ม อำเภอบ้านธิ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงหลวง อำเภอเวียงหนองล่อง และ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านท่า – ชุมชนเมือง อำเภอเมืองลำพูน เข้ากิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738