ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 13:19:16  
จังหวัดน่าน เข้ารับมอบเงินขวัญถุง พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562
จังหวัดน่าน เข้ารับมอบเงินขวัญถุง พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562
จังหวัดน่าน เข้ารับมอบเงินขวัญถุง พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562

ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อินแพ็ด เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธาน ในพิธี โครงการรับมอบเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินและมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง พระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 ของจังหวัดน่าน และนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน ผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดน่าน 16 หมู่บ้าน เข้ารับเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำหรับ กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ส.ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ด้วยพลังสามัคคีของประชาชนเองโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการป.ป.ส. จึงเรียกทรัพย์พระราชธานี ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบคืนให้หมู่บ้าน โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้มีแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ. ศ. 2549 - 2562 กำหนดแนวทางให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองและร่วมกันสร้าง ชุมชน ให้เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อยอดการเป็นหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินโดยกำหนดเป็นเป้าหมาย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงาน ป.ป.ส จึงได้จัดมหกรรมกองทุนแม่ประจำปี 2562 และให้ชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ต้นกล้าเข้าร่วมพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคเหนือ ตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย / จังหวัดเชียงใหม่ / จังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดลำพูน/ จังหวัดน่าน / จังหวัดลำปาง / จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้านและชุมชนสานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 259

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738