ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 11:21:14  
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา บริการ อุด ขูด ถอน ให้กับประชาชนฟรี
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา บริการ อุด ขูด ถอน ให้กับประชาชนฟรี
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดบริการให้กับนิสิต บุคลกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการฟรี ด้านปัญหาสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูน และการถอนฟัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สัญญา เรืองสิทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันการบริการด้านทันตกรรมของ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฟรีให้กับ นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้สิทธิ์ในการบริการ โดยจะเน้นให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ที่ควบคุมการดูแลและรักษาให้กับผู้มาใช้บริการ อีกทั้งยังคอยสอนนิสิตในการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เข้ามาใช้บริการในแต่ละเคสอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลทันตกรรม ได้ให้นิสิตของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เข้ามาฝึกและเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นปีที่4 จนถึง ปีที่ 6 เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ควบคู่กับการได้ลงมือทำอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และบริการให้กับประชาชนทั่วไปฟรี เช่น การตรวจสุขภาพภายในช่องปากเบื้องต้น , การขูดหินปูน , การอุดฟัน , การรักษารากฟัน , การถอนฟัน , การผ่าฟันคุด , และให้คำปรึกษาระบบการบดเคี้ยว แต่ทั้งนี้การบริการบางประเภทที่นอกเหนือจากนี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ฟันปลอม , การครอบฟัน , สะพานฟัน เป็นต้น ซึ่งเร็วๆนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีบริการทางด้านการจัดฟันให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาดูแลรักษา เพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปากของทุกคน สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 4747

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738