ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 18:41:12  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค

วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) ที่ ห้องประชุมวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 7,700 คน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดให้มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 โดยมีกรอบแนวคิดการจัดงานที่ว่า "วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล" มุ่งหวังส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขั้นในระดับภาคและระดับชาติต่อไป ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันตามกลุ่มสาระ ดังนี้ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรีและสาระนาฏศิลป์) แข่งขันที่ สพป.น่าน เขต 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย ศิลปะ (สาระดนตรี การประกวดดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) แข่งขันที่โรงเรียนราชานุบาล , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ(สาระศิลป์) แข่งขันที่โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) แข่งขันที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยา , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือและสภานักเรียน) แข่งขันที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แข่งขันที่โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(นักบินน้อย สพฐ.) แข่งขันที่โรงยิม สนามกีฬา อบจ.น่าน

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 447

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738