ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤศจิกายน 2562 / 18:31:46  
สคบ. เเจ้งร้านค้าออนไลน์ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดเเบบตรง
สคบ. เเจ้งร้านค้าออนไลน์ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดเเบบตรง
ปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าเเละบริการทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากประกอบกับพระราชบัญญัติขายตรงเเละตลาดเเบบตรง พ.ศ2545 กำหนดให้การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรง ต่อผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเเต่ละรายตอบกลับ เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเรียกว่า ธุรกิจตลาดเเบบตรง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. ในฐานะหน่อยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูเเลการประกอบธุรกิจตลาดเเบบตรง จึงขอเเจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ หากการทำธุรกิจของท่านมีลักษณะเป็นการนำเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเเก่ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน ที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันที โดยไม่ต้องทำการใดๆ นอกจากทำการส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ประกอบธุรกิจตามช่องทางของผู้ประกอบการที่ให้ไว้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ประเภท คุณสมบัติ ขนาดราคา วิธีการใช้งาน เเละผู้ซื้อสามารถคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อใส่ในตระกร้า เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนครบเเล้วจะถือว่าการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ บริษัท A จะทำการสั่งสินค้าให้เเก่ผู้ซื้อต่อไป
ดังนั้น การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดเเบบตรงกับ. สคบ ตามมาตรา 38 เเห่งพระราชบัญญัติขายตรงเเละตลาดเเบบตรง พ.ศ.2545 หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดประกอบธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามมาตรา 27 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งเเสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เเละปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ตามมาตรา 41/1 ทั้งนี้หากผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์มีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ที่ สายด่วน สคบ1166 ส่วนร้านค้าออนไลน์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดเเบบตรงหรือการขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนเเละเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเเละการขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์เเละกลุ่มเกษตรกรที่ได้จัดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์จะไมถือว่าเป็นธุรกิจตลาดเเบบตรง

ข่าวโดย : นุชจรินทร์ บุตรตา นักศึกษาศึกงาน ม.ราชภัฏลำปาง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738