ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 พฤศจิกายน 2562 / 01:59:23  
น่านออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
น่านออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
น่านออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว

ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว อ.เมืองน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร
กิจกรรมภายในงานมีหลากหลายกิจกรรม โดยเน้นการให้บริการที่เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว ต่อประชาชนผู้มารับบริการ อาทิ การมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับราษฎรผู้สูงอายุ และมีฐานะที่ยากจน การให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ การมอบแว่นตาสำหรับใช้อ่านหนังสือให้กับผู้สูงอายุฟรี การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายฟรี การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน การให้บริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ การสาธิตการควบคุม และกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแก่เกษตรกร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าโอทอป การให้บริการตัดผมฟรี การออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การมอบพันธุ์ปลา การมอบพันธุ์กล้าไม้ การให้บริการตรวจ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นต้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738